«Όχι πια καλό παιδί», στις 30 & 31 Ιανουαρίου 2016