«Η δυναμική της Επιτυχίας!» στις 12, 13 & 14 Οκτωβρίου 2012