"Η τέχνη να επικοινωνείς και να επηρεάζεις", 2016

Για μια ακόμη φορά…

Για μια ακόμη φορά όλοι μαζί, δάσκαλοι και μαθητές, γίναμε “ένα”, μέσα στο τόσο γνωστό κι αγαπημένο βίωμα της γνώσης, του ενθουσιασμού, της δημιουργίας, της εξέλιξης… Ένα με αυτό το εκπληκτικό άνοιγμα του νου και της καρδιάς. Για μια ακόμη φορά η αίθουσα δονήθηκε από τη θετική ενέργεια όλων και πλημμύρισε από τη βεβαιότητα του…