Σεμινάριο “Πλούτος”

Αγαπητοί απόφοιτοι, Επιτέλους, μετά από τρία χρόνια, φέτος θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο «ΠΛΟΥΤΟΣ». Όπως ήδη γνωρίζετε το σεμινάριο αυτό είναι η κορωνίδα των σεμιναρίων του ΑποφασίΖω. Είναι ένα δυναμικό, απαιτητικό και προχωρημένο σε γνώσεις σεμινάριο. Για να το παρακολουθήσει κάποιος απαιτείται να διαθέτει ένα επίπεδο γνώσης αρκετά υψηλό, να έχει δουλέψει σε προσωπικό επίπεδο και…