Πλούτος 2016

ΠΛΟΥΤΟΣ 2016

Όταν οι λέξεις δεν σου φτάνουν για να εκφράσεις τόσα πολλά και τόσο έντονα συναισθήματα… Όταν τα βιώματα από τις τόσο μεγάλες ομορφιές – ομορφιές της ψυχής και της καρδιάς – έβαλαν δυνατά τη σφραγίδα τους μέσα στον καθένα μας… Όταν η εμπειρία του: «ένας για όλους και όλοι για έναν», του μαζί, της σύνδεσης,…