"Διώξε το φόβο σου, τώρα!", 2016

Τι έγινε στο Σεμινάριο “Διώξε το φόβο σου, τώρα!”, στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2016

Το να αποδέχεσαι την πρόκληση, την οποιαδήποτε πρόκληση, έχει κάποιες φορές μια στάση τόλμης και άλλες μια στάση γενναιότητας. Όταν όμως εσύ ο ίδιος βάζεις στον εαυτό σου μπροστά την πρόκληση να αντιμετωπίσει τον φόβο του, τον οποιοδήποτε φόβο του μικρό, ή μεγαλύτερο τότε έχεις και τα δύο: και τόλμη και γενναιότητα. Πόση περηφάνια νιώσαμε,…