Δώρο Ζωής

Από τον Μάρτιο του 1990, που ο Αντώνης Καλογήρου ξεκίνησε να πραγματοποιεί τα σεμινάρια της «Μεθόδου Καλογήρου» στο πλατύ κοινό, οι άνθρωποι τον εμπιστεύθηκαν, τον πίστεψαν και εφάρμοσαν στην προσωπική τους ζωή, τις γνώσεις που πήραν, δημιουργώντας εντυπωσιακές αλλαγές οι οποίες δικαίωσαν στην πράξη τη «Μέθοδο Καλογήρου».