ΑποφασίΖω. Ζω τη Ζωή που Θέλω

MENU

Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής στο σεμινάριο “Βάλε τα όριά σου”

Γενικές πληροφορίες για το σεμινάριο

  1. Το σεμινάριο αποτελεί μια ενιαία και απόλυτη βιωματική εμπειρία τριών (3) ημερών και συμπεριλαμβάνει, εκτός από τη βιωματική εμπειρία με την παρουσία των ομιλητών, το κόστος της διαμονής κατά τη διάρκεια του τριημέρου σε δίκλινα δωμάτια επιλογής της εταιρείας σε ξενοδοχείο (Full board).
  2. Το σεμινάριο ξεκινάει την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 στις 10:00 ακριβώς και λήγει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 γύρω στις 23:30.
  3. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εκτός Αθηνών, σε ξενοδοχείο που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες έγκαιρα. Η μεταφορά από και προς το χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου γίνεται με ευθύνη και έξοδα των συμμετεχόντων.
  4. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 1300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εξόφληση του κόστους συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Mastercard). Για λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία, στο 2106459500.
  5. Η παραμονή στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατόν, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί, να μεταβεί στο ξενοδοχείο νωρίτερα ή να παραμείνει επιπλέον ημέρες με επιπλέον χρέωση. Για λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία, στο 2106459500.

 

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής στο σεμινάριο

1.Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο με τίτλο “Η δυναμική της επιτυχίας”, καθώς και την ετήσια Ακαδημία που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Επίσης στο σεμινάριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο με τίτλο “Πλούτος” ή/και το σεμινάριο με τίτλο “Άλμα” και την αντίστοιχη για το κάθε σεμινάριο Ακαδημία.

2.Η έγκαιρη αποστολή αιτήσεως συμμετοχής προς την εταιρεία. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται από την εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και σε ειδικές ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

3.Η πληρωμή προκαταβολής ύψους 450 ευρώ θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2024. Η πληρωμή της προκαταβολής μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Mastercard). Για λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία, στο 2106459500.

4.Η εξόφληση της συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο 31 Ιουλίου 2024. Αλλιώς και σε διαφορετική περίπτωση καμία συμμετοχή δεν θα γίνει αποδεκτή. Η εξόφληση του σεμιναρίου μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας (Visa ή Mastercard). Για λεπτομέρειες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία, στο 2106459500.

5.Ταυτόχρονα με τα άνωθεν απαιτείται και η αποδοχή των παρόντων όρων.

6.Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί καμία αίτηση συμμετοχής και δεν δεσμεύεται απέναντι στον αιτούντα εάν δεν πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

7.Πολιτική ακύρωσης. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί από τη Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 και μέχρι την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, κανένα ποσό δεν επιστρέφεται. Αν γίνει ακύρωση μετά τις 4 Ιουνίου 2024, τότε παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής, διότι έχει ήδη δεσμευθεί για την οργάνωση και την πληρωμή του κόστους συμμετοχής για έξοδα διοργάνωσης. Η ακύρωση συντελείται με γραπτή γνωστοποίηση του συμμετέχοντα προς την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@apofasizo.gr με αποδεικτικό παραλαβής από την εταιρεία, διαφορετικά δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εάν οποιοσδήποτε συμμετέχων διακόψει κατ’ επιλογήν ή αναγκαστικώς την παρακολούθηση του σεμιναρίου ή αποβληθεί από αυτό σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, το κόστος συμμετοχής του δεν επιστρέφεται ούτε πιστώνεται.

8.Το σεμινάριο, οι τεχνικές του και η βιωματική του παρουσίαση καθώς και το περιεχόμενο, οι παρουσιάσεις και οι οδηγίες των ομιλητών προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά και κατηγορηματικά η μερική ή ολική μαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου. Οι παραβάτες θα αποβάλλονται, το παράνομο κτηθέν υλικό θα κατάσχεται με την εκ των προτέρων συγκατάθεση του συμμετέχοντα και η εταιρία θα ασκεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά και κατηγορηματικά η χρήση του υλικού παρακολούθησης εκτός του χώρου του σεμιναρίου. Η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της έναντι οποιουδήποτε παραβάτη.

9.Η εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή της και αυστηρώς για τις ανάγκες και τους σκοπούς του σεμιναρίου και των υποχρεώσεών της απέναντι σε φορείς του δημοσίου και ασφαλώς δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους.

10.Οι συμμετέχοντες με την αίτησή τους δίνουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους για βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας και της περαιτέρω εκπαίδευσης των ομιλητών, η οποία τηρεί το συγκεκριμένο βίντεο αυστηρώς διαβαθμισμένο και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

11.Η εταιρεία, οι εισηγητές και κάθε ενεργό μέλος της εταιρείας που συμβάλει στη διοργάνωση και διεξαγωγή του σεμιναρίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το συμμετέχοντα να αποχωρίσει από το σεμινάριο για λόγους που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη μη τήρηση των κανόνων του σεμιναρίου, όχληση άλλων συμμετεχόντων, ανάρμοστη συμπεριφορά, ασθένεια, κακοβουλία, ρατσιστικά ή άλλα μισαλλόδοξα κίνητρα κλπ. Ο συμμετέχων επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής στην έδρα του σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του από το σεμινάριο ή αποβολής του για οποιονδήποτε λόγο.

12.Ιατρικό Ιστορικό Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων αναλαμβάνει αποκλειστικώς την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στην υγεία ή τη ψυχική ή τη σωματική ακεραιότητα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, εφόσον έχει αποκρύψει από την εταιρεία ή εφόσον δεν γνωρίζει το ιατρικό του ιστορικό. Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που υπάρχει ιατρικό ιστορικό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κατάθλιψη, επιληψία, καρδιακές παθήσεις, σχιζοφρένεια, διανοητικές διαταραχές κ.λ.π. ή εγκυμοσύνη, να το αναγράφει στην αίτηση συμμετοχής του, αλλιώς και σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της υγείας και της σωματικής του ακεραιότητας εκ της συμμετοχής του.

13.Επιπλέον ο συμμετέχων – σε περίπτωση ιατρικού ιστορικού – υποχρεούται να φέρει μαζί του και να επιδεικνύει σχετική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού του, ο οποίος να δίδει τη συγκατάθεση προς τον ασθενή του για συμμετοχή στο σεμινάριο, άλλως και σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτός στο σεμινάριο. Ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι επέδειξε τη γνωμάτευση στην εταιρεία, πριν τη συμμετοχή του στο σεμινάριο. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του στο σεμινάριο χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας ή αποβάλλεται από το σεμινάριο σε περίπτωση που καταστεί γνωστή η ύπαρξη ιατρικού ιστορικού εκ των υστέρων.

14.Σε περίπτωση προϋπάρχουσας ασθένειας, συναισθηματικής έξαρσης, ψυχολογικής πίεσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματικής ή ψυχικής κρίσης, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θεράπων ιατρός που έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του ασθενούς στο σεμινάριο, ενώ αποκλείεται κάθε είδους ευθύνη της εταιρείας, των ομιλητών και των συνεργατών της εταιρείας. Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, άλλως η εταιρεία δύναται να αποβάλλει το συμμετέχοντα από το σεμινάριο χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη καταλογίζεται στο συμμετέχοντα και την εν γένει συμπεριφορά του καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.

15.Ο συμμετέχων δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι έλαβε γνώση τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους κατανόησε πλήρως και τους αποδέχθηκε ταυτόχρονα με την υποβολή της αιτήσεως.

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

Ποιοι είμαστε

Επιλέξαμε τον τίτλο μας γνωρίζοντας πως το πρώτο βήμα για οτιδήποτε κάνουμε είναι η ΑΠΟΦΑΣΗ να το κάνουμε. Η σημαντικότερη απόφαση που μπορούμε να πάρουμε είναι να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε και μας αξίζει. Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως όλοι μας δικαιούμαστε, αξίζουμε και μπορούμε να έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Αρκεί να πάρουμε την ΑΠΟΦΑΣΗ.

Περισσότερα

Εγγραφείτε για τα Νέα μας μέσω e-mail

* indicates requiredΕπικοινωνήστε μαζί μας

ΑποφασίΖω – Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Πανόρμου 70-72, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 115 23
210 6459500
info[at]apofasizo.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑποφασίΖΩ - Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

Πανόρμου 70-72, Αμπελόκηποι, Αθήνα

info@apofasizo.gr

Τηλ: 210 6459500