Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΑποφασίΖω. Ζω τη Ζωή που Θέλω

MENU

Όροι συμμετοχής σε σεμινάριο

  1. Οι θέσεις είναι αριθμημένες και τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.
  2. Για να γίνει δέσμευση θέσης συμμετοχής πρέπει να έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής.
  3. Το ποσό δεν επιστρέφεται σε καμιά απολύτως περίπτωση. Αν η ακύρωση γίνει τις τελευταίες 7 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου, τότε παρακρατείται ολόκληρο. Αν γίνει ακύρωση από το συμμετέχοντα το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου, τότε το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 12 μηνών σαν προκαταβολή σε μελλοντικό σεμινάριο της εταιρείας μας, αλλιώς παρακρατείται ολόκληρο. Η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@apofasizo.gr. Η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το σεμινάριο μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσει με το συμμετέχοντα στο κινητό που της έχει δοθεί για να τον ενημερώσει και θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο στη νέα ημερομηνία που θα οριστεί τότε το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στο ακέραιο, εντός 10 εργάσιμων ημερών, σε λογαριασμό Ελληνικού Τραπεζικού Ιδρύματος που θα έχει δώσει ο συμμετέχων στην εταιρεία και ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει ως δικαιούχο (ή ως έναν εκ των δικαιούχων) τον συμμετέχοντα.
  4. Εάν ο συμμετέχων διακόψει την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, τα χρήματα που έχει καταβάλει δεν επιστρέφονται και δεν μεταφέρονται.
  5. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε αντιγραφή, μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση έκδοση, διανομή, μετάδοση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο, ολόκληρου ή μέρους του υλικού του σεμιναρίου. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά και αστικά βάσει του νομού 2121/1993, Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
  6. Το σεμινάριο βιντεοσκοπείται για σκοπούς της εταιρείας.
  7. Σε περίπτωση που υπάρχει ιατρικό ιστορικό όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, επιληψία, καρδιακές παθήσεις, σχιζοφρένεια, διανοητικές διαταραχές κ.λ.π. ή εγκυμοσύνη, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και να επισυνάπτεται η συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στην εταιρεία, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σωματικής, νοητικής ή ψυχολογικής βλάβης του συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια ή και μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
  8. Η συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών του συμμετέχοντα στο σεμινάριο γίνεται βάση των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων. Μπορείτε να δείτε τη Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή στο σύνδεσμο: goo.gl/tQHhxy  Καθώς και τα Εργαλεία Απορρήτου στο σύνδεσμο goo.gl/kZ5wLp