Μύθοι και Αλήθειες – 3ος Μύθος

Η επόμενη αλήθεια, που έχει γίνει ψεύτικος μύθος, έχει να κάνει με την αγάπη. Την περίφημη αγάπη “χωρίς όρους”. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πάρα πολλοί φιλόσοφοι, ιερωμένοι, στοχαστές, δάσκαλοι, θρησκευτικοί και πνευματικοί ηγέτες, μας μίλησαν για την τελειότητα της “αγάπης χωρίς όρους”. Ναι, η αγάπη χωρίς κανέναν όρο είναι η μόνη αγνή, άσπιλη, αμόλυντη…