Όλα υπάρχουν!

Όλα υπάρχουν!

Όταν κρατάω για κάποιο διάστημα μια επιθυμία μέσα μου –αληθινή, της καρδιάς επιθυμία– με την πρόθεση να τη ζήσω, απλά γιατί το θέλω και το θέλω πολύ, πάντα συμβαίνει κάτι μαγικό… Που βέβαια δεν είναι καθόλου μαγικό. Έρχεται η πληροφορία που χρειάζομαι “εντελώς τυχαία” και  ανακαλύπτω ότι αυτό που πίστευα ότι δεν υπάρχει… υπάρχει! Ήθελα…