Να ζεις τα όνειρά σου

Να ζεις τα όνειρά σου είναι πιο επιτυχημένο από το να τα αναλύεις

Ποια είναι η δική σου στρατηγική για την επιτυχία που αναζητάς; Με ποιας μορφής δράση προχωράς στους στόχους σου; Τι κάνεις για να ζήσεις τα όνειρά σου; Η λογική είναι ένα εκπληκτικά δυνατό εργαλείο όταν την παντρέψεις με τη γνώση. Και η γνώση για να γίνει αποδεκτή από την λογική χρειάζεται το βίωμα. Χρειάζεται να…