Αγαπώ τόσο πολύ…

Αγαπώ τόσο πολύ τον τρόπο που ο Μπέρναντ Σω περιγράφει την έννοια της χαράς της ζωής σε αντιδιαστολή με τη συρρίκνωση που ο φόβος φέρνει στη ζωή μας: “Αυτή είναι η αληθινή χαρά της ζωής: Να δίνεσαι σ’ ένα σκοπό που τον θεωρείς σπουδαίο. Να είσαι μια δύναμη της φύσης κι όχι ένα σβωλαράκι από…