Όμως αυτή τη φορά, κάτι ήταν διαφορετικό

Ήταν μόλις λίγων εβδομάδων, ας την ονομάσουμε Τόση-δα. Μεγάλωσε μόνη της σε ένα μεγάλο οικόπεδο, όπου υπήρχαν και μερικοί μεγάλοι αγριόγατοι. Αυτοί οι γάτοι της φέρονταν σαν να ήταν μπελάς και τη χτυπούσαν κάθε φορά που τους πλησίαζε. Η Τόση-δα τούς έτρεμε και τους απέφευγε όσο μπορούσε. Κάποτε μεγάλωσε κάπως και έγινε πιο δυνατή. Τριγύριζε…