ΑποφασίΖω. Ζω τη Ζωή που Θέλω

MENU

Ακαδημία: Διώξε το φόβο σου, τώρα!

100.00

Λεπτομέρειες:

  1. Η Ακαδημία για το σεμινάριο “Διώξε τους φόβους σου, τώρα!” είναι 12 μαθήματα. Συνολικά διαρκούν περίπου 3 μήνες, καθώς κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των επίσημων αργιών δεν διεξάγονται μαθήματα.
  2. Τα μαθήματα γίνονται 1 φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Υπάρχουν διάφορα τμήματα από τα οποία μπορείς να επιλέξεις.
  3. Τα τμήματα είναι είτε δια ζώσης (σε αυτά τα τμήμα απαιτείται η φυσική παρουσία στο χώρο του ΑποφασίΖω, Πανόρμου 70-74, Αθήνα), είτε online (σε αυτά τα τμήματα το μάθημα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Zoom).
  4. Μπορείς να επιλέξεις μόνο ένα τμήμα.
  5. Το κόστος για την Ακαδημία είναι 160 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) το μήνα, και προπληρώνεται κάθε μήνα. Δηλαδή στο 1ο μάθημα ο πρώτος μήνας, στο 5ο μάθημα ο δεύτερος μήνας, στο 9ο μάθημα ο τρίτος μήνας κλπ. Αν γίνει εφάπαξ εξόφληση του κόστους συμμετοχής, τότε το ποσό ανέρχεται στα 380 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ).
  6. Οι μέρες και οι ώρες των τμημάτων της Ακαδημίας δεν αλλάζουν και παραμένουν τα ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
  7. Αλλαγή σε άλλο τμήμα μπορεί να γίνει μέχρι και το 4ο μάθημα και μόνο αν το τμήμα στο οποίο θέλεις να μεταβείς έχει κενές θέσεις. Εκτός από πολύ έκτακτες συνθήκες, οι οποίες συζητούνται κατ’ περίπτωση, δεν γίνεται να αλλάξεις τμήμα κατά τη διάρκεια της Ακαδημίας.
  8. Η κράτηση θέσης σε τμήμα της Ακαδημίας γίνεται μόνο με την πληρωμή προκαταβολής 100 ευρώ.
  9. Αν κάποιο τμήμα δεν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για τη σωστή διεξαγωγή του, τότε ενδέχεται να ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς είτε να επιλέξεις ένα άλλο τμήμα, είτε να γίνει επιστροφή της προκαταβολής.
  10. Με την πληρωμή της προκαταβολής αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής.

Όροι συμμετοχής στην Ακαδημία

Με την αίτηση αυτή δηλώνω ότι θέλω να παρακολουθήσω την Ακαδημία του σεμιναρίου “Διώξε τον φόβο” και αποδέχομαι τους κάτωθι όρους συμμετοχής:
1) Η Ακαδημία αποτελείται από 12 μαθήματα των 2 ωρών. 2) Το κόστος συμμετοχής στο σύνολο των μαθημάτων ανέρχεται (i) στο ποσό των 160 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ) στην περίπτωση καταβολής του ποσού μηνιαίως και (ii) στο ποσό 380 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ) σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής στην έναρξη των μαθημάτων. 3) Και στις δύο τρόπους καταβολής του τιμήματος συμμετοχής, το ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται σε καμιά απολύτως περίπτωση, ούτε συμψηφίζεται με άλλες παροχές της Εταιρείας. 4) Σε περίπτωση διακοπής της Ακαδημίας ο το ποσό που έχει καταβληθεί για τον τρέχοντα μήνα κρατείτε ολόκληρο, στην περίπτωση δε που έχει γίνει προπληρωμή ολόκληρου του τιμήματος παρακολούθησης, τότε οι μήνες που έχει παρακολουθήσει ο συμμετέχων υπολογίζονται χωρίς την έκπτωση. 5) Σε περίπτωση μη παρακολούθησης κάποιου μαθήματος αυτό δεν αναπληρώνεται, ούτε επαναλαμβάνεται, ούτε γίνεται σε ιδιωτική συνεδρία με τον/τους εισηγητές. 6) Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων, καθώς και κάθε αντιγραφή, έκδοση, διανομή, μετάδοση, διάθεση ή χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, του υλικού των μαθημάτων. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά και αστικά βάσει του νόμου 2121/1993, Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. 7) Υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συναινέσεως σας πιο πάνω, τα στοιχεία σας (Στοιχεία Συμμετέχοντα) που έχετε παράσχει ανωτέρω θα κοινοποιηθούν στους συμμαθητές σας και μόνο προκειμένου να διευκολύνουν την μεταξύ σας επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα της Ακαδημίας, και οι οποίοι δεσμεύονται από τον υπ’ αριθμό 7 όρο, όπως αναγράφεται και στο παρόν. 8) Απαγορεύεται ρητά η χρήση των εν λόγω στοιχείων από οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες στην Ακαδημία για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, για ιδιωτικούς επαγγελματικούς σκοπούς, η κοινοποίησή τους σε τρίτους και/ή η εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο πέραν των σκοπών που αφορούν στη συγκεκριμένη τάξη. 9) Σε περίπτωση που υπάρχει ιατρικό ιστορικό όπως: κατάθλιψη, επιληψία, καρδιακές παθήσεις, σχιζοφρένεια, διανοητικές διαταραχές κ.λ.π. ή εγκυμοσύνη, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση και να επισυνάπτεται η συγκατάθεση του θεράποντος ιατρού που να επιτρέπει την συμμετοχή στην Ακαδημία. Η εταιρεία, οι εκπρόσωποί της, οι εκπαιδευτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει γνώση από το συμμετέχοντα για τυχών ιατρικά θέματα ή έχουν λάβει γνώση και έχει προσκομιστεί ιατρική γνωμάτευση που επιτρέπει στον ασθενή την συμμετοχή στην Ακαδημία.

Ενημέρωση για τη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών του συμμετέχοντα στο σεμινάριο γίνεται βάση των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων. Η Εταιρεία συλλέγει και διατηρεί τις παραπάνω προσωπικές σας πληροφορίες (Στοιχεία Συμμετέχοντος) για σκοπούς ενημερώσεως σας, φορολογικούς και λογιστικούς. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, να ζητήσετε να δείτε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη διαγραφή των δεδομένων και τον περιορισμό της χρήσης των εν λόγω πληροφοριών από την Εταιρεία, επικοινωνώντας στο email info@apofasizo.gr ή με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΑποφασίΖΩ, Πανόρμου 70-72, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523. Η Εταιρεία θα διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται στο πλαίσιο των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Αν έχετε απορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@apofasizo.gr. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑποφασίΖΩ - Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

Πανόρμου 70-72, Αμπελόκηποι, Αθήνα

info@apofasizo.gr

Τηλ: 210 6459500