Τι λείπει από την εποχή μας;

Γεννήθηκα στην Καλλιθέα, μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες της Αθήνας τη χρονιά της απελευθέρωσης, το 1944. Λίγα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, το 1954, η Αθήνα ζούσε σε συνθήκες που κυριαρχούσαν η μεγάλη φτώχια, η ανεργία, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καθώς και ένα κράτος ανοργάνωτο, φαύλο και αυταρχικό, έκαναν τη ζωή πάρα πολύ…