Το δικό σου παιχνίδι…

…στη σκακιέρα της Ζωής και του Τώρα! Ο μύθος λέει πως κάποτε στην αρχαία Περσία, υπήρχε ένας μεγάλος σοφός, σύμβουλος του βασιλιά, ο οποίος εφεύρε ένα καινούργιο παιχνίδι, όπου τα πιόνια κινιόντουσαν σε μια επιφάνεια με εξήντα τέσσερα τετράγωνα: είχε γεννηθεί το σκάκι! Ο βασιλιάς, ενθουσιασμένος, τον ρώτησε τι επιθυμούσε ως ανταμοιβή για την καταπληκτική…