Αγαπάω

Αγαπάω

Αγαπάω τα λόγια του Dr. Wayne W. Dyer: όταν χορεύεις, ο σκοπός σου δεν είναι να πας έως ένα συγκεκριμένο σημείο στο πάτωμα – είναι να ευχαριστηθείς το κάθε βήμα της διαδρομής. Και αυτό ακριβώς εύχομαι γι’ αυτό τον μήνα, να ευχαριστηθεί η καρδιά μας το κάθε βήμα της διαδρομής του φετεινού Νοέμβρη και, μεταξύ…